Otoczenie

Maria Montessori mówiła, że to nie dziecko jest kształtowane przez dorosłych, a każdy człowiek jest ukształtowany przez dziecko, którym kiedyś sam był. Od tego jak dziecko się rozwija i czego doświadcza, jak jest motywowane i wspierane zależeć będzie całe jego przyszłe życie. Dlatego tak ważne jest otoczenie, w którym dorasta. Czy jest pełne zakazów i niedostępnych przedmiotów ograniczających możliwość zaspakajania ciekawości, czy jest odpowiednio przygotowane tak, aby umożliwić dostęp do wszystkich sfer aktywności. Otoczenie dziecka wg. M. Montessori jest bardzo szeroko rozumiane. To nie tylko budynek i sale przedszkolne, ale zgromadzony w nich materiał rozwojowy. Przestrzeń jest zaaranżowana dla dzieci tak, by miały swobodny dostęp do materiałów będących nośnikami różnych dziedzin wiedzy i umiejętności. Niskie regały ustawione są w taki sposób, aby dzieci mogły swobodnie do nich sięgać. To do nich należy decyzja, czego będą uczyły się w danym momencie i ile czasu na to poświęcą. Również od dzieci zależy, czy będą pracować same, z kolegą, w dużej grupie, czy tylko z nauczycielem. W ten sposób maluch może pracować w zgodzie z własnymi możliwościami, we własnym tempie i w spokoju. Każdy materiał rozwojowy ma swoje miejsce na półce, po to, aby dzieci kształtowały poczucie odpowiedzialności za siebie i za otoczenie. Zasadą w naszej placówce jest szacunek dla innych i do ich pracy, dbałość o materiały edukacyjne, używanie ich zgodnie z przeznaczeniem, a po zakończonej pracy odłożenie w to samo miejsce, z którego zostały zabrane. Wolność wyboru przekłada się na umiejętność podejmowania decyzji i pomaga zaspokajać dziecięcą potrzebę autonomii. Dlatego tak ważne jest harmonijne otoczenie, by aktywność i dynamizm pracy dzieci łączył się z cisza i skupieniem.