Maria Montessori

M aria Montessori ur. 31 sierpnia 1870 w Chiaravalle, zm. 6 maja 1952 w Noordwijk aan Zee w Holandii, włoska lekarka, antropolog, naukowiec, pedagog, twórczyni systemu wychowania dzieci zwaną dziś metodą Montessori. Przez ponad 50 lat pracowała z dziećmi różnych ras, narodowości i o różnym statusie materialnym. Dzięki wieloletnim obserwacjom stworzyła podłoże pod nowe pojęcie procesu edukacji, wykreowała filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne zasady pracy z dziećmi. Niepodważalnymi dowodami  słuszności jej metody są dzieci, z którymi Montessori pracowała, jak również dzieci, które teraz uczęszczają do placówek montessoriańskich na całym świecie. Dzieci skoncentrowane na swoich zadaniach, dążące do samodzielności, budujące wiarę w siebie. Dzieci odpowiedzialne, umiejące współczuć drugiemu, chętne do pomocy i wykazujące się dużą inicjatywą społeczną.

Maria Montessori była kobietą niezwykłą – nie tylko z uwagi na wybitne zasługi w dziedzinie pedagogiki. Jej silna osobowość wyrażająca się sprzeciwem wobec panujących norm i ogólnie przyjętych zasad, ujawniła się w wyborze kierunku studiów. Była jednym z pierwszych lekarzy – kobiet we Włoszech. Przeciwstawiała się ówczesnym systemom nauczania, których symbolem była „szkolna ławka”. Za tym określeniem chowała się nie tylko krytyka do samej konieczności fizycznego „wysiedzenia” na twardych krzesełkach, ale też brak elastyczności w formach wychowawczych, konserwatywne podejście do nauki oraz uniemożliwianie dzieciom przejawiania indywidualnych cech czy talentów. Głosiła tezę, że „edukacja nigdy więcej nie powinna być w głównej mierze przekazywaniem wiedzy, ale musi przyjąć nową formę, szukając uwolnienia dla ludzkich możliwości.” W 1907 otworzyła we Włoszech pierwsze montessoriańskie przedszkole Casa dei Bambini. Sukces tej placówki spowodował, że rosło zainteresowanie tą metodą w Europie i na świecie, a idea Montessori dała początek nowym nurtom pedagogicznym.

Wyjątkowe i jak bardzo aktualne dziś stanowisko Marii Montessori zostało docenione przez papieża Pawła VI, który podkreślał, że pedagogika ta „posiada geniusz traktowania dziecka, nawet bardzo małego, jako osoby, która ma własne prawa rozwojowe”. Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i przesłanie humanistyczne zawarte w ideałach swojej metody wychowawczej, została wyróżniona najwyższymi odznaczeniami przyznawanymi przez rządy i uniwersytety wielu krajów. Otrzymała tytuł Doktora Honoris Causa oraz Krzyż Legii Honorowej na Uniwersytecie w Sorbonie. Maria Montessori była kilkakrotnie nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.