Praca

Rozwiń interesującą Cię ofertę, aby dowiedzieć się więcej.

Nauczyciel

Wymagania:

– wykształcenie kierunkowe

– minimum teoretycznej znajomości pedagogiki Montessori (ukończone /w trakcie kursy i szkolenia Montessori będą bardzo dużym atutem)
– pasja i szacunek do dzieci, otwarty umysł, pogodne usposobienie
– cierpliwość, kreatywność, zaangażowanie w pracę i pozytywnej energii
– osoba nigdy nie pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, powinna wypełniać obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; nie być skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

Oferujemy:

– stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat)
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia
– możliwość rozwoju zawodowego, wsparcie merytoryczne, szkolenia
– bardzo dobre warunki socjalne w nowej placówce

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aplikacji zawierającej:

1. cv
2. list motywacyjny
3. zdjęcie

oraz przesłanie na adres biuro@kotki-dwa.pl lub pocztą tradycyjną:
Informujemy, że rozpatrywane będą tylko pełne oferty, zawierające punkty 1-3. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Proszę o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

nauczyciel języka angielskiego

Wymagania:

Poszukujemy osoby na stanowisko nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu. Wymagane wykształcenie kierunkowe lub kwalifikacje do nauczania tego języka zgodnie z wymaganiami MEN.

Oferujemy:

stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (pełen etat), wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia, szkolenia, bardzo dobre warunki w nowym obiekcie

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aplikacji zawierającej:

1. cv
2. list motywacyjny
3. zdjęcie

oraz przesłanie na adres biuro@kotki-dwa.pl

Informujemy, że rozpatrywane będą tylko pełne oferty, zawierające punkty 1-3. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane aplikacje.

Proszę o dopisanie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).