Rola nauczyciela

Nawet najlepiej przygotowane otoczenie nie wystarczy, aby prowadzić dziecko ku kolejnym odkryciom, niezbędnym elementem całej „układanki” jest osoba nauczyciela. Próbując krótko określić zadanie nauczyciela, można powiedzieć, że musi on wyjaśnić użycie dostępnych materiałów, a tym samym być jakby pomostem pomiędzy materiałami a dzieckiem. Podobnie jak w domu rodzic, tak i nauczyciel powinien ograniczyć swoją działalność do wskazywania i bycia przewodnikiem wśród wszystkich urządzeń, które zostały przekazane do dyspozycji dziecka, by mogło ono rozwijać swój umysł. Dzięki temu dziecko staje się pewniejsze siebie, nabywa silnego charakteru, jest odpowiednio zdyscyplinowane i wewnętrznie zdrowe. Jest to bezpośrednim rezultatem swobodnego działania umysłu.

Aby dobrze wypełniać swoje zadanie – jako nauczyciel metody Montessori potrzeba rozwijać się jednocześnie w dwóch dziedzinach. Pierwsza z nich to dokładne poznanie zadań, które wypełnia nauczyciel. Druga to umiejętność prezentowania, używania i wybierania odpowiednich materiałów Montessori tak, by było to atrakcyjne dla dziecka na danym poziomie rozwoju. Najczęściej wymaga to przede wszystkim praktyki w pracy z dziećmi i materiałami. Nauczycie jest obserwatorem i – w razie potrzeby doradcą. W przeciwieństwie do tradycyjnej pedagogiki nauczyciel montessoriański nie pełni roli pierwszoplanowej. Pomaga – gdy dziecko wyrazi taka potrzebę, nie wyręcza, nie narzuca się. W razie błędu – nie ocenia, nie krytykuje – robi to jeszcze raz. Wspólnie z dziećmi ustala zasady pracy w grupie i przypomina o ich przestrzeganiu. Nauczyciel nieustannie obserwuje, by dawać każdemu dziecku materiał odpowiedni na jego poziomie rozwoju, który jest dla dziecka odpowiednim wyzwaniem, nie za dużym (bo dziecko porzuci pracę i poczuje się sfrustrowane tracąc swój entuzjazm) i nie za małym (bo doprowadzi to do nudy).