Misja

„Wielką pomocą jaką możecie dać swoim dzieciom jest wolność wyboru własnej drogi”

motto Marii Montessori jest naszym hasłem przewodnim i celem do którego będziemy dążyć.
Chcemy pomóc Rodzicom wychować szczęśliwych młodych ludzi i przygotować do życia, a nie tylko do kolejnych etapów edukacji!

W naszej placówce ten cel chcemy osiągnąć poprzez:

Indywidualne podejście do każdego dziecka, poznanie jego zainteresowań, możliwości i predyspozycji.

Sprawianie, żeby dziecku „chciało się chcieć”.

Naukę wiary we własne możliwości, budowanie i umacnianie poczucia własnej wartości.

Wspieranie samodzielności w myśl hasła „pozwól mi to zrobić samemu”.

Przygotowanie do odnoszenia sukcesów ale i radzenia sobie z trudnościami.

Tworzenie okazji do nawiązywania przyjacielskich kontaktów z rówieśnikami.

Zachęcanie do swobodnego wyrażania próśb i oczekiwań, wspieranie w dążeniu do posiadania własnego zdania na każdy temat.

Naukę życzliwości i empatii opartych na uniwersalnych wartościach takich jak: miłość, przyjaźń, wzajemny szacunek.

Zachęcanie Rodziców do współpracy w celu ujednolicenia naszych oddziaływań wychowawczych.

Dążenie do odkrywania nowych, innowacyjnych sposobów efektywnej pracy z dziećmi.

Otwarcie dla wszystkich narodowości, ras oraz religii; nauka szacunku i tolerancji w stosunku do innych, bez względu na ich niepełnosprawność czy wyznawane poglądy.

Propagowanie wychowania przez przykład jaki daje dorosły w myśl zasady, że małe dziecko nie przyswaja tego co do niego mówimy wprost, natomiast przejmuje zachowania, które widzi u dorosłych.