Pomoce Montessori

Pomoce dydaktyczne nazywane są inaczej materiałem rozwojowym są jednym z najważniejszych nośników idei Montessori. Ten starannie zaprojektowany zestaw narzędzi ma na celu pobudzić i wspierać dziecko na każdym etapie jego rozwoju, zgodnie z fazami wrażliwymi. Materiał jest ze sobą logicznie powiązany, każda kategoria materiałów jest podstawą do kolejnych, bardziej skomplikowanych działań. Do tego jest możliwość samodzielnego sprawdzania poprawności wykonanego zadania i skorygowania ev. błędów. Dzieci mają do dyspozycji specjalny zestaw pomocy dydaktycznych, m.in. do ćwiczeń praktycznych, sensorycznych i edukacji kosmicznej i matematycznej. Są to min. zestawy do nauki sznurowania i czyszczenia butów, zapinania zamków, korale do nawlekania, zestawy do przelewania np. wody z dzbanka do kubka. Większość produktów jest wykonana z drewna i naturalnych materiałów, dużo materiałów tworzą samodzielnie nauczyciele. Materiały są celowo w jednym egzemplarzu na grupę, dzieci przekazują je sobie, co pomaga w rozwoju kompetencji społecznych.

Cechą charakterystyczną materiałów dydaktycznych jest:

  • prostotą, precyzją i estetyką wykonania,
  • uwzględniają zasady stopniowania trudności,
  • są dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka,
  • logiczną spójnością ogniw ciągów tematycznych,
  • przemyślana konstrukcją umożliwiającą samodzielną kontrolę błędów,
  • ograniczeniem – dany materiał występuje tylko raz, w jednym egzemplarzu.