Język angielski

W dzisiejszych czasach znajomość języków obcych (szczególnie języka angielskiego) to już konieczność – do tego nikogo już nie trzeba przekonywać. Języki obce otwierają drzwi do przyjaźni, wiedzy i świata. To kapitał cenniejszy od pieniądza, w który wyposażamy swoje dzieci.

Edukacja dwujęzyczna w przedszkolu ma bardzo niewiele wspólnego z tradycyjnymi formami uczenia się języków obcych. Tylko wczesne, „nieświadome” uczenie poprzez „zanurzenie się” w języku może przynieść pożądany rezultat. Według Montessori od urodzenia aż do około szóstego roku życia dziecko jest gotowe do szybkiej nauki wielu umiejętności (w tym języków obcych), bez jakiegokolwiek świadomego wysiłku. Nie da się tego efektu osiągnąć poprzez sporadyczne, zaplanowane „lekcje języka angielskiego” dwa razy w tygodniu.

Należy pamiętać, że wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu może być traktowane tylko jako wczesny początek procesu nauki drugiego języka. Aby dzieci mogły osiągnąć wysoki poziom kompetencji w drugim języku – poziom dwujęzyczności funkcjonalnej – edukacja dwujęzyczna musi być kontynuowana także w domu i w szkole.

W naszym przedszkolu traktujemy język angielski nie tylko jako środek komunikacji ale i formalnej nauki tego języka;  wykorzystujemy konspekt sytuacyjny: podczas zabaw, posiłków spacerów a nawet w toalecie, ale też codziennie odbywają się zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, w każdej sali nauczyciel przygotowuje kącik języka angielskiego oraz anglojęzyczny materiał edukacyjny.