Rekrutacja

Zasady postępowania rekrutacyjnego do Niepublicznego Polsko-Angielskiego Przedszkola KOTKI DWA
1. Rekrutacja trwa cały rok  – co oznacza, ze można dołączyć do grupy w każdym miesiącu. Zapraszamy dzieci nie tylko z Puszczykowa!
2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
3. Rezerwacja miejsca odbywa się na podstawie wpłaty opłaty wpisowej  i  dostarczenie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej, a następnie podpisaniu umowy. Rodziców/opiekunów prawnych zachęcamy do wizyty w naszej placówce.