„Najważniejszym okresem w życiu nie są lata studiowania na wyższej uczelni,
ale te najwcześniejsze, czyli okres od narodzenia do sześciu lat.
Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona,
ale całość jego zdolności psychicznych”.

Maria Montessori

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo widzieć chciało.”

Janusz Korczak

"Wychowanie to przykład i miłość. Nic więcej”

Friedrich Frobel