Grupy mieszane wiekowo

Maria Montessori, twierdziła, że aby osiągnąć sukces (jakkolwiek dziś definiujemy to słowo),  grupy dzieci (na każdym etapie edukacji) muszą być mieszane wiekowo. Uważała, że tylko takie środowisko jest naturalne i stwarza bazę pod efektywną pracę dzieci. Dziś jej hipotezę potwierdzają najnowsze badania: mieszane wiekowo grupy stają się trochę jak rodzina, zarówno dla dzieci, jak i dla nauczycieli. Starsze starają się opiekować młodszymi: uczą je, jak grać w nowe gry, jak się dzielić, jak stawać się bardziej samodzielnym. Funkcjonowanie w grupie zróżnicowanej wiekowo i rozwojowo traktuje różnice jako wartości, a nie przeszkody. Starsze dzieci doświadczyły już różnych prezentacji, jak używać danych materiałów oraz miały czas na indywidualną pracę z tymi materiałami. Dlatego stali się oni “ekspertami’ w danej dziedzinie. Jeśli jakieś dziecko nie jest zadowolone z odpowiedzi, jaką udzielił mu starszy kolega czy koleżanka, zawsze może prosić nauczyciela o wyjaśnienie.

Pamiętajmy, że w edukacji Montessori nauczyciel nie jest głównym elementem grupy. Jest nim dziecko – bo dzieci najwięcej i najlepiej uczą się od siebie nawzajem. W naszych rodzinach czy na placach zabawach nie zabraniamy naszym dzieciom bawić się ze swoim starszym rodzeństwem czy kolegami. Grupa Montessori jest właśnie jak taką rodziną, gdzie poszczególne osoby dbają o siebie nawzajem.