Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe 

 

Joga

Wzmacnia elastyczność i wytrzymałość mięśni, kształtuje prawidłową postawę (pomaga zwalczyć takie wady jak skrzywienie kręgosłupa, odstające łopatki itp.), zapobiega chorobom i dodaje witalności. Dodatkowo korzystnie wpływa na psychikę – wzmaga koncentrację, świadomość własnych stanów psychicznych, wycisza i uspokaja. Zajęcia prowadzi cerytfikowany instruktor jogi dla dzieci Kids Yoga Teacher Training Ages 2-17 Peaceful Babes

 

 

Zajęcia logopedyczne

Terapia indywidualna mająca na celu wyeliminowanie ewentualne, przyszłe wady wymowy. Obejmują one ćwiczenia oddechowe oraz gimnastykę buzi i języka. Zajęcia prowadzone przez neurologopedę na terenie przedszkola. Czas trwania (ustalany indywidualnie), zazwyczaj 20 minut tygodniowo. Pierwsze zajęcia (diagnoza) bezpłatnie.

 

Taneczne inspiracje na kolorowej macie 

Program zajęć tanecznych: zabawy taneczno- ruchowe do muzyki nowoczesnej,  nauka podstaw tańca nowoczesnego, nauka uproszczonych kroków z grupy tańców towarzyskich (rock&roll, samba, cha-cha-cha, twist), poznanie charakteru i kroków tańców nowoczesnych (hip hop, disco, funky), ćwiczenia kształtujące poczucie rytmu i koordynację wzrokowo ruchową, ćwiczenia korekcyjno- kompensacyjne, gimnastyczne i rozciągające, tworzenie i przygotowywanie choreografii tanecznych oraz kształtowanie samodyscypliny i samokontroli. Zajęcia łączone także z  elementami muzykoterapii (doświadczenie wszystkimi zmysłami: dźwięk, wibracja, obraz, ruch, sprawstwo itd.). Prowadzący: z wykształcenia muzyk, instruktor zajęć tanecznych  dla najmłodszych z Szkoły Tańca Tucandance.

 

Zajęcia wychowania fizycznego oraz piłki nożnej

Trening ogólnorozwojowy, którego celem jest doskonalenie cech motorycznych (wytrzymałość, koordynacja, szybkość, gibkość), kształtowanie ruchów psychomotorycznych oraz cech wolicjonalnych. Dzieci poznają sport jakim jest piłka nożna poprzez gry i zabawy, w których poprawiają swoje zdolności motoryczne. Uczą się również współdziałania w grupie oraz zasad fair play w sporcie. Dzięki zajęciom dzieci  poczują ducha sportu i chętniej będą chciały kontynuować swoją przygodę z piłką nożną w przyszłości.

Czas trwania zajęć: 30 minut raz w tygodniu.

 

Gimnastyka korekcyjna

Program treningowy składa się z prostych do wykonania, odpowiednio dobranych ćwiczeń, które pobudzają do ruchu i wzmacniają odpowiednie partie mięśniowe, których nadmierny skurcz lub rozluźnienie, odpowiada za skrzywienia kręgosłupa. Gimnastyka korekcyjna wykazuje dużą skuteczność w leczeniu różnego rodzaju wad postawy: skoliozy bocznej, okrągłych pleców, odstających łopatek lub zwiększonych lordoz. Regularne zajęcia korygują wady postawy, zapobiegają pogłębianiu się już istniejących, wzmacniają odpowiednie partie mięśni, jednocześnie osłabiając inne, nadmiernie przykurczone.

 

Brazylijskie jj

Głównym celem zajęć z el. Bjj jest rozwijanie  przede wszystkim koordynację ruchową, dzięki której buduje się bazę do uprawiania każdej dyscypliny sportu w przyszłości, oraz podnoszenie wszechstronnej sprawności fizycznej, a przy tym:

– nauki czerpania radości z ruchu, zabawy i współzawodnictwa

– zaszczepieniu zamiłowania do aktywności fizycznej

– wprowadzaniu elementów bjj dostosowanych do wieku uczestników zajęć

– tworzeniu bazy do uprawiania różnych dyscyplin sportu w przyszłości

Zajęcia opierają się na zabawach i ćwiczeniach ogólnorozwojowych. W części głównej zajęć dzieci ćwiczą w parach i uczą się podstawowych elementów brazylijskiego jiu jitsu tj. m.in.

– nauka sztuki bezpiecznego upadania (bardzo przydatna także w życiu codziennym)

– nauka przewrotów

– zabawy ruchowe z pełzaniem, czworakowaniem, czołganiem, toczeniem, przeciąganiem, mocowaniem

– nauka chwytów i trzymań