Małe co nieco o dobrodziejstwach pedagogiki Montessori

28 wrz Małe co nieco o dobrodziejstwach pedagogiki Montessori

Dziecko rodzi się wolne i w trakcie życia rozwija swoją osobowość, indywidualność, charakter i unikalne predyspozycje. Już od chwili urodzenia ma wewnętrzną siłę życia, napędzającą do rozwijania się. Ta siła pochodzi z miłości – więc im więcej dasz jej dziecku, tym bardziej pozwolisz mu na bycie sobą, rozwój duszy, indywidualnych cech, talentów i umiejętności. Dziecko rozwija się samo, bo tego pragnie. Nie wyznaczaj mu drogi, po prostu idź za nim. Ten bardzo ważny okres w życiu dziecka charakteryzuje się wielokrotnym wykonywaniem tej samej czynności, z wielkim zaangażowaniem i determinacją. To jest właśnie polaryzacja uwagi, podczas której dziecko jest w stu procentach pochłonięte pracą, zafascynowane przedmiotem, jakąś czynnością, zdyscyplinowane i nastawione na osiągnięcie celu. Nieprzerwany proces prowadzi do wzrostu duchowości i sił psychicznych, poznawania mocnych i słabych stron, zdobywania nowych umiejętności, wzmocnienia dyscypliny.
Aby ten proces mógł zajść, otoczenie dziecka musi zainspirować je do podjęcia aktywności. Gdy już to nastąpi daj dziecku wolność, nie ingeruj, tylko obserwuj. Ten stan to tzw. polaryzacja uwagi zwana “fenomenem Montessori” jest czasem szczególnej wrażliwości u dziecka. charakteryzuje się silną koncentracją i głębokim zainteresowaniem konkretną czynnością czy przedmiotem. To ten moment, kiedy nie da się w żaden sposób oderwać dziecka od “pracy”.

Ćwiczenie codziennych życiowych czynności wzmacnia samodzielność i niezależność dziecka, dbałość o samego siebie. W placówkach Montessori znajdują się ramki do wiązania obuwia, zapinania guzików, naczynia do przelewania wody, zestawy do czyszczenia otoczenia. Dzieci uczą się nakrywać do stołu, sprzątać po sobie, dbać o innych, odbierać telefon, przyjmować gości. Wygospodaruj czas oraz pokłady cierpliwości i pozwól dziecku wiązać buty, sprzątać w domu, nakrywać do stołu. Dziecko przez doświadczanie, zabawę stanie się samodzielne, nabędzie pięknych ruchów, delikatności i precyzji. Maria Montessori dużą wagę przywiązywała do odpowiednio skonstruowanego otoczenia wokół dziecka. Wszystkie materiały edukacyjne, zabawki są widoczne i swoją dostępnością zachęcają do korzystania z nich. Dzieci używają prawdziwych przedmiotów, uczą się obchodzenia z nimi. Każdy materiał edukacyjny występuje w jednym egzemplarzu, aby dzieci mogły ćwiczyć komunikację i kompromis. Pomoce edukacyjne są dobrane w taki sposób, aby dziecko mogło kontrolować błędy, korygować nieprawidłowości, samodzielnie pracować. Umeblowanie ogranicza się do najważniejszych rzeczy, ponieważ dzieci lubią pracować w różnych pozycjach i miejscach.
mbg