Dyrekcja

MONIKA GOŁĘBIOWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe „Zarządzanie Oświatą” Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe WSPIA “edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna” oraz “kwalifikacje pedagogiczne”. Niemal 20-letnie doświadczenie managerskie w Zarządzaniu i Public Relations.  Entuzjastka pedagogiki demokratycznej,  podejmuje działania w kierunku wzbogacania warsztatu pracy i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych. Pasję wychowania realizuje od lat, na gruncie rodzinnym. Nie podąża ślepo za nowymi trendami, stawia pytania, a odpowiedzi na nie znajduje w  dorobku naukowym Marii Montessori, Janusza Korczaka, Paula Epsteina czy Margret Rastfeld, a także wielu innych osób, które zarówno w życiu, jak i pracy naukowej opierały się na wspólnych fundamentach: szacunku do drugiego człowieka i  budowania wzajemnej podmiotowej relacji.  Wierzy w wartości, jakie legły u podstaw metody dr Marii Montessori i pragnie w oparciu o nie realizować długofalowy projekt, odmieniający oblicze edukacji w Puszczykowie.